top of page
Work Desk
IMG-7093
IMG-7313
IMG-7056
IMG-0482
IMG-6858
48508352351_4f7758a007_c
IMG-6844

Bộ Thanh niên

Để biết thêm thông tin về các chương trình dành cho thanh thiếu niên của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Brittney Owens tại bowens@ctkparishfs.com .

Chương trình & Giáo dục Thanh thiếu niên

Summer Confirmation Intensive

Online Confirmation Classes

School Year Sunday Program

Important Parent Confirmation information. 

Please watch. (english/espanol) 

confirmation.jpg
bottom of page