top of page

Đây là một Đoạn văn. Nhấp vào "Chỉnh sửa Văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để bắt đầu chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ chi tiết hoặc thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

IMG-7573 (1).JPG

Baptism

Baptism is more than just a social occasion. Through baptism, God enables us to participate in His life in Jesus Christ and makes us His children. Through this sacrament, we receive the Holy Spirit and become members of the People of God, of the Body of Christ, which is the Church. Baptism becomes our commitment to grow in this new life and to strive to acquire spiritual maturity. By baptism, God purifies us from sin.

bottom of page