top of page

Lịch trình của Bộ

Nếu bạn có thể thay thế hoặc tình nguyện cho một vị trí mở, vui lòng nhấp vào ĐÂY .

Nhấp vào liên kết này để xem lịch trình của Bộ.

http://www.rotundasoftware.com/ministry/ctkparishfs/schedules/?pointer=last

IMG-7565.JPG

Lịch & Lịch Bộ

Anchor 1
bottom of page